از هنرمند بزرگ به هنرمند کوچک! گفتار هفتم

 a1d92567305cbe259f4727f571d64a27

 

جین دایر تصویرگر امریکایی است. او تابحال حدود پنجاه جلد کتاب کودک تصویرگری کرده است.

او زمانی به تصویرگری روی آورد که درحال تدریس نقاشی و نویسندگی به کودکان بود و از طرف آنها تشویق شد که به این کار به صورت جدی تری نگاه کند.

در درسگفتار هفتم، از کودکیهای جین و دنیای خیال انگیز او می شنویم. این مطلب برگرفته از کتاب «از هنرمند بزرگ به هنرمند کوچک» است.

صحبتهای او را در اینجا بخوانید.