از هنرمند بزرگ به هنرمند کوچک!| گفتار ششم

 

Tomie-dePaola-banner

 

تامی دپائولا، نویسنده و تصویرگر امریکایی در سال 1934 به دنیا آمده.

او تابحال بیش از 260 جلد کتاب کودک نوشته و تصویرگری کرده و جوایز مختلفی از آن خود کرده است.

در درسگفتار ششم، او با کودکانی که علاقه به فعالیتهای هنری دارند، گپی خودمانی دارد که در اینجا می توانید آن را بخوانید.

مطالب این درسگفتار برگرفته از کتاب «از هنرمند بزرگ به هنرمند کوچک» است.

 

An-Apple-for-Strega-Nona-11x9