پدیدآورندگان کوچک در سال 98

 

پدیداورندگان کوچک نشر ورتا در کرج در تابستان سال 98 دوازده کتاب خلق کردند که در جشن امضایی که به همین مناسبت در کتابفروشی چیستا برگزار شد، ازین کتابها رونمایی کردیم.

تصاویر مربوط به این دورهمی را در ادامه ببینید: