ماجرای امیر و حیوانات سبز

 
 
 
بشتابید که ماجرای امیر و حیوانات سبز منتشر شد!
 
این کتاب یک شکل متفاوت داره و تصاویر هر صفحه تصاویر صفحه بعد را کامل می کند.
مناسب برای بچه های خوش فکر و خلاق
 
داستان و تصویر از:
امیرعلی شربتی 8 ساله
 
قیمت: 12 هزار تومن