کتابهای مهر 97

photo ۲۰۱۸-۱۰-۲۷ ۱۲-۴۲-۵۴

 

اینها کتابهای مهدیس، رزمهر، باران، نارین و درسا هستند که داستانها و تصاویرشان را خودشان خلق کرده اند.

این کتابهای دوست داشتنی تماما از ذهن زیبای این کودکان برآمده.

 

 

کودکان را جدی بگیریم.

نشر ورتا، حامی هنر کودکان.