تابستان97 و کتابهای بچه ها

 

بیایید همه با هم دنیایی زیبا و رنگارنگ برای کودکان خلق کنیم.

 

عناوین جدید کتابهای کودکان و نوجوانان نشر وَرتا به زودی در سایت نشر وَرتا ارائه خواهندشد..

  این کتابهای دوست داشتنی در نسخه های محدود و به صورت نمادین چاپ شده و قدمی است برای جدی گرفتن کودکان از راه نمایش و معرفی آثار ارزشمند آنها که با دید کودکانه، خلاق و هنرمندانه شان شکل گرفته است.

نشر ورتا برآن است که با رونمایی از این کتابها و برپایی جشن امضاهای نمادین، این جریان را به کودکان و خانواده ها معرفی کند.